فروشگاه اینترنتی بوستان حمید

فروشگاه اینترنتی بوستان حمید ، ورود

حکیم مؤمن

مشخصات پایه تاریخ چاپ : 1300
مشخصات فنی تعداد صفحه ها : 270 - قطع : رحلی - نوع جلد : شومیز

روضه الصفا ( جلد های 5و 6و7)

خاوند شاه

مشخصات پایه ترجمه : جلد های 5و 6و 7 - تاریخ چاپ : 1271
مشخصات فنی تعداد صفحه ها : 510 - قطع : رحلی - نوع جلد : گالینگور

جهان گشای نادری

استرآبادی

مشخصات پایه تاریخ چاپ : 1292
مشخصات فنی تعداد صفحه ها : 468 - قطع : وزیری - نوع جلد : گالینگور

تاریخ بیهقی (مسعودی)

کاتب بیهقی

مشخصات پایه تاریخ چاپ : 1319 قمری
مشخصات فنی تعداد صفحه ها : 600 - قطع : وزیری - نوع جلد : گالینگور

رایگان

در التیجان

اعتماد السلطنه

مشخصات پایه تالیف : اعتماد السلطنه - تاریخ چاپ : 1309
مشخصات فنی تعداد صفحه ها : 430 - قطع : رحلی - نوع جلد : گالینگور

ناسخ التواریخ (جلد های 2و4)

لسان الملک

مشخصات پایه تاریخ چاپ : 1320 قمری
مشخصات فنی تعداد صفحه ها : 1200 - قطع : رحلی - نوع جلد : گالینگور

ایران قدیم

دکتر پیرنیا

مشخصات پایه تالیف : دکتر پیرنیا - تاریخ چاپ : 1308
مشخصات فنی تعداد صفحه ها : 290 - قطع : وزیری - نوع جلد : شومیز

۵۰,۰۰۰ تومان

آتشکده آذر

آقاخان

مشخصات پایه ترجمه : معرفی 850 شاعر ایرانی- چاپ بمبئی - تاریخ چاپ : 1250
مشخصات فنی تعداد صفحه ها : 456 - قطع : وزیری - نوع جلد : گالینگور

دُرّ نادری (نادر شاه)

مشخصات پایه تاریخ چاپ : 1271
مشخصات فنی تعداد صفحه ها : 338 - قطع : وزیری - نوع جلد : گالینگور

ایران باستان

مشخصات پایه تالیف : دکتر پیرنیا - تاریخ چاپ : 1314
مشخصات فنی تعداد صفحه ها : 400 - قطع : وزیری - نوع جلد : شومیز

به زودی